ครูจีระเดช
  • แข่งขันทักษะแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง การคัดเลือก เป็นตัวแทน แข่งขันทักษะงานติดตั้งไฟฟ้า และเครื่องทำความเย็น[อ่าน : 201 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม