ข่าวประกาศจากครูพิสิฐ โฮ่ลิ่ม
กำหนดส่งงานวิชาโลหะแผ่น 11มิ.ย...

งานโลหะแผ่น [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
นายบุญสนอง สีมืด
งานเชื่อม

แสตนเชียรกีฬา [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
นายบุญสนอง สีมืด
งานเชื่อมโลหะ

เชื่อมแสตนเลส [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
ข้อมูลเพิ่มเติม