ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน : 80 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจั...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [อ่าน : 58 ครั้ง]

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 51 ครั้ง]

โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วม...

โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือไทย-จีน วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 58 ครั้ง]

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ...

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับช... [อ่าน : 74 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจั...

พิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบปฏิบัติการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ในวันที่ 2-3 กันยายน 2... [อ่าน : 149 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 7 พย. 2561[อ่าน : 44 ครั้ง]
  • เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ วันที่ 7 พย. 2561[อ่าน : 47 ครั้ง]
  • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561[อ่าน : 47 ครั้ง]
  • ขออนุมัติดำเนินงานโครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561[อ่าน : 38 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม