ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจั...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [อ่าน : 17 ครั้ง]

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วม...

โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือไทย-จีน วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 13 ครั้ง]

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ...

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับช... [อ่าน : 12 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจั...

พิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบปฏิบัติการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ในวันที่ 2-3 กันยายน 2... [อ่าน : 103 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม