ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
การประกันคุณภาพ online

การประกันคุณภาพ online [อ่าน : 122 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูโกวิทย์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดส...

สอนวิชาชีพระยะสั้น [อ่าน : 216 ครั้ง]

สอนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็...

สอนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูนAdobe Illustrator [อ่าน : 291 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จากครูประยุทธ รัตนปัญญา
โปรแกรม Python

โปรแกรม Python [อ่าน : 139 ครั้ง]

กำหนดการสอบปลายภาค ปวช. ทวิศึก...

สอบวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น ที่ห้องหมายเลข 223 [อ่าน : 141 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู นัฐอนันต์ นิกร
ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา [อ่าน : 132 ครั้ง]

กระบวนการ PDCA

Video กระบวนการ PDCA [อ่าน : 169 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม