ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูสุวารี
หารายได้ระหว่างเรียน

ร้านพรหมประกายแอร์ รับพนักงานขายเสาร์-อาทิตย์ 1 ตำแหน่ง [อ่าน : 13 ครั้ง]

หารายได้ระหว่างเรียน

ร้านพรหมประกายแอร์ต้องการนักเรียนทำงานล่วงเวลา [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จากครูวิมล แถมเงิน
ข่าวจากครูวิมล

งดการเรีย [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข่าวจากครูวิมล

การส่งงานก่อนสอบ [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูเกษร ครองยุทธ
กิจกรรมแผนกบัญชีกับแผนกคอม

กิจกรรม [อ่าน : 16 ครั้ง]

ธุรกิจนักศึกษาสาขาบัญชี

รูปภาพประกอบกิจกรรม [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ครูสุนิสา ศรีเจริญ
หลักบัญชีเบื้องต้น

หลักบัญชี [อ่าน : 13 ครั้ง]

หลักบัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น [อ่าน : 10 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ครูวงษ์เดือน
กำหนดวันส่งงาน

กำหนดวันส่งงาน [อ่าน : 12 ครั้ง]

PDCA

กระบวนการ PDCA [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม