รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
SAR 2559

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 186 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

แนะนำวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 137 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4224 1911 [อ่าน : 299 ครั้ง]

หสักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ตามความต้องการของประชาชน [อ่าน : 1958 ครั้ง]

Fix it center Thailand 4 0

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จัดทำโครงศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 [อ่าน : 166 ครั้ง]

กาแฟยามเย็น

นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการ และคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการกาแฟยามเย็... [อ่าน : 156 ครั้ง]

อุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว ได้เผยแพร่ใน youtoub ในรายการอาโนเวชั่นช่วยชาติ [อ่าน : 392 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2560
สถานศึกษาปลอดภัย ปี 2560

ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2560 ปีที่ 2 ติดต่อกัน [อ่าน : 128 ครั้ง]

กาวติดสบู่

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน [อ่าน : 132 ครั้ง]

คีมทุบกระเทียม

รางวัลระดับชาติ [อ่าน : 150 ครั้ง]

เปตอง

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน : 142 ครั้ง]

กีฬา ระดับ อศจ.

กีฬา อศจ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 [อ่าน : 183 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบปฏ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบปฏิบัติการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ... [อ่าน : 609 ครั้ง]

การจัดการระบบประกันคุณภาพแบบออ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี [อ่าน : 248 ครั้ง]

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภา...

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัย... [อ่าน : 315 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้...

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหั... [อ่าน : 235 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารทั่วไป
fix it center 4.0

VTR Fix It Center Thailand 4.0 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา [อ่าน : 128 ครั้ง]

เตรียมผลักดันแผนพัฒนาอุดรธานี

เตรียมผลักดันแผนพัฒนาอุดรธานี | 27-11-58 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV [อ่าน : 158 ครั้ง]

ข่าวเด็ดเศรษฐกิจ

ข่าวเด็ดเศรษฐกิจ : นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี [อ่าน : 135 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างฯ ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม